Skip to content

Jeugd

Aanmeldingsklachten

Veelvoorkomende problemen bij kinderen en jongeren zijn:

 • (faal)angstklachten
 • somberheid/depressie
 • overmatig piekeren
 • boos of opstandig gedrag/gedragsproblemen
 • sociale problemen
 • laag zelfbeeld
 • lichamelijk onverklaarde problemen (zoals buikpijn of hoofdpijn)
 • klachten die ontstaan zijn na een schokkende gebeurtenis
 • eetproblemen
 • automutilatie
 • concentratieproblemen

Werkwijze

We beginnen met een eerste (intake) gesprek van ongeveer 45 minuten. Het kind of de jongere wordt dan bij voorkeur samen met de ouder(s) uitgenodigd. Tijdens dit intakegesprek vraagt de kinder- en jeugdpsycholoog naar de problemen van het kind. Ook worden er vragen gesteld om het kind en het gezin beter te leren kennen. Centraal staat de hulpvraag van kind en ouder(s). Na het intakegesprek bespreekt de kinder- en jeugdpsycholoog welke hulp het beste aansluit bij de problemen van het kind. Wanneer blijkt dat het kind bij ons niet op het juiste adres is voor de meest passende hulp, dan denkt de kinder- en jeugdpsycholoog graag mee over alternatieven.

In onze praktijk wordt er gewerkt met kortdurende behandelingen die praktisch en bewezen effectief zijn. Na de intake maakt de kinder- en jeugdpsycholoog een inschatting van de duur van de behandeling. Gemiddeld zijn 6 tot 10 gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. De afspraken zijn meestal wekelijks tot tweewekelijks.

Als ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag dragen over een kind dat jonger is dan 16 jaar, dan hebben wij schriftelijke toestemming van beide ouders nodig voordat wij met de intake en de behandeling van een kind kunnen starten. Download het toestemmingsformulier gescheiden ouders. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelfstandig contact met de praktijk opnemen voor het maken van een afspraak.

De psychologen hebben geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat in de behandeling besproken wordt, vertrouwelijk is. Wij verstrekken geen informatie aan derden zonder toestemming van de ouder(s) en de jongere (indien 16 jaar of ouder).

Behandelaanbod

Bij individuele gesprekken, oudergesprekken en gezinsgesprekken zijn de onderstaande behandelvormen mogelijk.

 • (Cognitieve) gedragstherapie
 • EMDR
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Systeemtherapie
 • Psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding

Behandelaanbod jeugd

> Cognitieve Gedragstherapie
> EMDR
> Aandachtsgerichte therapie
> Psycho-educatie
> Partnerrelatietherapie
> Overig
Lees meer>

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Herengracht
Julianastraat 2
1382 XX Weesp
T: 0294-484840
F: 0294-481177
E: info@psychologenherengracht.nl