Skip to content

Behandelaanbod

Psychologenpraktijk Herengracht werkt met een aantal beproefde behandelmethoden. Vaak maken we in een behandeling gebruik van een combinatie van interventies uit de verschillende methoden. Deze methoden zijn:

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • EMDR
  • Aandachtsgerichte therapie
  • Psycho-educatie
  • Partnerrelatietherapie
  • Overig

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve therapie voor veel emotionele problemen. Deze behandelwijze is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Het uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat ideeën, overtuigingen en veronderstellingen (kortom: “gedachten”) over jezelf, het probleem, de ander of de wereld, bepalend zijn voor gevoelens en gedragingen. In de cognitieve therapie leert u zich bewust te worden van de gedachten die bij u tot lastige gevoelens en gedragingen leiden. Vervolgens onderzoekt u welke ideeën, overtuigingen en veronderstellingen u daar tegenover kunt stellen. Om deze ideeën in de realiteit te toetsen, maken we gebruik van de gedragstherapie. Het uitgangspunt bij gedragstherapie is dat lastige emoties en gedragingen zijn aangeleerd door negatieve ervaringen in het verleden. Gewenste veranderingen kunnen tot stand komen door nieuwe leerervaringen. U leert niet alleen door erover te praten, maar ook door te doen. Door stap voor stap nieuw gedrag aan te leren, kunt u lastige situaties steeds makkelijker hanteren.

EMDR

EMDR-therapie staat voor “Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. Deze techniek blijkt een zeer effectieve behandeling voor onder andere het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Het is ook een bijzondere therapie, omdat er niet veel in gepraat wordt. U werkt doelgericht aan het trauma. Tijdens het denken aan de nare gebeurtenis wordt u gevraagd te kijken naar handbewegingen van de therapeut of te luisteren naar klikjes. De meeste cliënten ervaren dat er gedurende en na de sessies een proces van verwerking op gang is gekomen. Bij eenmalige traumatische gebeurtenissen (een ongeluk, een overval) kan EMDR binnen enkele sessies leiden tot een forse verbetering in het gevoel en het dagelijks functioneren. 

Aandachtsgerichte therapie / Mindfulness

In de aandachtsgerichte therapie is de aandacht gericht op het hier en nu, zonder daar een oordeel over te vellen. U merkt de dingen op en ervaart ze. In deze therapie wordt gebruikgemaakt van meditatietechnieken, zoals de body-scan en de zitmeditatie. Onderzoek laat zien dat mindfulness goed werkt bij psychische klachten zoals stress, onrust, overmatig piekeren, stemmingsklachten en lichamelijke klachten.

Psycho-educatie

Met psycho-educatie bedoelen we dat we u als cliënt of familie/naastbetrokkene uitleg geven over psychische processen en problemen. De wetenschap op dit gebied is steeds in beweging. In de behandelingen kunnen de psychologen vertellen over nieuwe psychologische inzichten en vanuit deze kennis advies geven hoe u met bepaalde klachten en problemen kunt omgaan. Dit vormt een onderdeel van elke behandeling.

Partnerrelatietherapie

In relatietherapie gaat het om een betere communicatie tussen partners. Spanning in een relatie leidt vaak tot een verslechtering van de onderlinge communicatie, waardoor beide partners het idee krijgen dat de ander hem of haar niet hoort. In deze behandeling richt de psycholoog zich op het herstel van het onderlinge contact, zodat de partners samen kunnen zoeken naar oplossingen voor de ervaren problemen. Praktische oefeningen en opdrachten maken deel uit van de therapie.

Overig

In onze behandelingen kunnen wij ook gebruik maken van interventies uit overige therapeutische stromingen, zoals de oplossingsgerichte benadering en de inzichtgevende therapie.

Telefonische bereikbaarheid

Voor meer informatie, aanmelden of het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 op telefoonnummer 0294-484840. Op andere tijdstippen kunt u een bericht inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

In geval er sprake is van een crisis neem dan contact op met uw huisarts of met de huisartspost.

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Herengracht
Julianastraat 2
1382 XX Weesp
T: 0294-484840
F: 0294-481177
E: info@psychologenherengracht.nl