Skip to content

Kosten

Vergoeding behandelingen volwassenen

Generalistische Basis GGZ (BGGZ) Vanuit uw basisverzekering heeft u, met een verwijzing van uw huisarts, recht op een complete vergoeding van de psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Op basis van de aard en de ernst van uw klachten wordt gekozen voor een korte, middellange of intensieve behandeling. De behandeling valt  wel onder het eigen risico. In 2024 bedraagt het eigen risico 385,- euro per jaar. Alle psychologen hebben  in 2024 contracten met alle verzekeraars behalve B. de Wrede die geen contract met VGZ heeft.

Vanaf  2022 is het  ZorgPrestatieModel (ZPM) ingevoerd binnen de GGZ. Er wordt maandelijks gedeclareerd rechtstreeks bij uw verzekeraar. Er zijn diagnostiekconsulten en behandelconsulten. De duur van het consult bepaalt het tarief, standaard 45 minuten, soms 60 minuten. In dit tarief zit de indirecte tijd, tijd nodig voor het bijhouden van het dossier, al inbegrepen. De intake bestaat uit 2 diagnostiekconsulten en daarna volgen er behandelconsulten. Wanneer u een intake heeft aan het einde van een kalenderjaar hou er dan rekening mee dat u dan twee maal uw eigen risico kwijt kunt zijn wanneer de behandeling doorloopt in het nieuwe kalenderjaar. Lees hier wat de nieuwe bekostiging inhoudt.

Verwijsbrief van de huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. Deze verwijsbrief moet voldoen aan de huidige richtlijnen van de verzekering of gemeente.

Wordt alle hulp vergoed vanuit de basisverzekering ?

Nee, niet alle hulp wordt vergoed. Zo wordt de hulp bij aanpassingsstoornissen (lichte klachten die ontstaan zijn naar aanleiding van een moeilijke situatie), werk gerelateerde klachten en relatieproblematiek niet vergoed vanuit het basispakket.

De verzekeraar vergoedt alleen als uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als dat niet zo is, kan de psycholoog uw behandeling niet bij de verzekering declareren en krijgt u zelf een factuur van ons.

Particuliere kosten

Als de hulp niet onder de vergoede zorg valt (OZP-tarief) geldt het particuliere tarief. Dit is momenteel 120 euro per gesprek van 45 minuten. Een gesprek van 60 minuten (bv partnerrelatie therapie) kost 150 euro en een gesprek van 75 minuten is 180 euro.

Afspraak afzeggen

Wilt u een afspraak afzeggen? Doe dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Als u uw afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, moet de psycholoog helaas kosten bij u in rekening brengen. U krijgt hiervoor een nota van 60 euro toegestuurd. Deze nota wordt niet door de verzekering vergoed.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze praktijk.met 

Telefonische bereikbaarheid

Voor meer informatie, aanmelden of het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 op telefoonnummer 0294-484840. Op andere tijdstippen kunt u een bericht inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

In geval er sprake is van een crisis neem dan contact op met uw huisarts of met de huisartspost.

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Herengracht
Julianastraat 2
1382 XX Weesp
T: 0294-484840
F: 0294-481177
E: info@psychologenherengracht.nl