Kosten

Vergoeding behandelingen volwassenen

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
Vanuit uw basisverzekering heeft u, met een verwijzing van uw huisarts, recht op een complete vergoeding van de psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De behandeling valt echter wel onder het eigen risico. In 2021 bedraagt het eigen risico 385,- euro per jaar. Wij hebben contracten met alle verzekeraars behalve met Caresq (=  o.a. Aevitae eucare met uzovi 3360, hier valt FLKS ook onder ). Bent u hierbij verzekerd dan kunt u een gedeelte terugkrijgen. Graag hierover eerst contact opnemen met uw verzekeraar.

Op basis van de aard en de ernst van uw klachten wordt gekozen voor een korte, middellange of intensieve behandeling.

Zodra de behandeling is afgerond, declareren wij die bij uw ziektekostenverzekering. In deze declaratie is alle tijd verwerkt die met uw behandeling samenhangt. Dit zijn zowel de directe als indirecte uren, zoals gesprekken, verslaglegging, overleg en mogelijke correspondentie met bijvoorbeeld de huisarts.

Let op: vanaf 2022 geldt er een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat alle trajecten die ingaan in 2021 op 31 december 2021 afgesloten worden. Vanaf 2022 vinden de betalingen per maand plaats. Dit kan ongunstig uitpakken omdat u dan twee maal uw eigen risico kwijt kunt zijn!

 

Vergoeding behandelingen kinderen

Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ)
Sinds 2015 vergoedt de gemeente psychologische hulp aan kinderen tot 18 jaar in de generalistische Basis-GGZ en de specialistische-GGZ. Op basis van het soort problemen en hoe ernstig deze zijn, wordt gekozen voor een korte, middellange of intensieve behandeling.

Onze kinder- en jeugdpsychologen hebben contracten met de volgende gemeenten: Weesp, Wijdemeren, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Muiden/Muiderberg, Naarden, Bussum, Blaricum, Laren, Huizen, Hilversum,  Woerden en Amsterdam.

Verwijsbrief van de huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. Deze verwijsbrief moet voldoen aan de huidige richtlijnen van de verzekering of gemeente.

Wordt alle hulp vergoed vanuit de basisverzekering / gemeente?

Nee, niet alle hulp wordt vergoed. Zo wordt de hulp bij aanpassingsstoornissen (lichte klachten die ontstaan zijn naar aanleiding van een moeilijke situatie), werk gerelateerde klachten en relatieproblematiek niet vergoed vanuit het basispakket.

De verzekeraar vergoedt alleen als uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als dat niet zo is, kan de psycholoog uw behandeling niet bij de verzekering declareren en krijgt u zelf een factuur van ons.

Particuliere kosten

Als de hulp niet onder de vergoede zorg valt (OZP-tarief) geldt het particuliere tarief. Dit is momenteel 100 euro per gesprek.

Afspraak afzeggen

Wilt u een afspraak afzeggen? Doe dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Als u uw afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, moet de psycholoog helaas kosten bij u in rekening brengen. U krijgt hiervoor een nota van 50 euro toegestuurd. Deze nota wordt niet door de verzekering vergoed.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze praktijk.