Skip to content

Kwaliteit

De GZ-psychologen van de Herengracht werken uitsluitend met beproefde, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Alle psychologen houden hun kennis op peil middels bijscholing. Om de resultaten van de behandeling te bepalen, maken we gebruik van gevalideerde meetinstrumenten. Tijdens vakanties wordt er altijd naar een waarneming gezocht binnen de praktijk bij een van de andere praktijkhouders.

Registraties

Onze psychologen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen),  dit betekent dat zij gebonden zijn aan de beroepscode van het NIP, of van de  LVVP (de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Wij nemen deel aan het Visitatietraject van de LVVP. Hierbij wordt de praktijk doorgelicht op verschillende kwaliteitscriteria en alle psychologen hebben met goed gevolg dit traject afgerond.

De psychologen van onze praktijk zijn wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register. Dit BIG-register heeft een bijbehorend tuchtrecht.

Dossier en privacy

Uw rechten als cliënt zijn in een aantal wetten vastgelegd. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zo is vastgelegd dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw dossier wordt 20 jaar binnen de praktijk bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Klachten

De psychologen van de Herengracht vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de geboden hulp. Mocht er in de werkwijze toch iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan willen we dit graag met u bespreken en proberen op te lossen. U kunt dit allereerst met uw eigen behandelaar en in tweede instantie met een van de andere praktijkhouders bespreken. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zie: hoe te handelen bij klachten over de behandelaar.

Lidmaatschappen

De GZ psychologen zijn aangesloten bij de LVVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Wij zijn aangesloten bij de regionale psychologen organisatie PsyZorg Gooi en omstreken.

Alle psychologen nemen deel aan het Visitatietraject van de LVVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Bij de visitatie wordt de praktijk doorgelicht op verschillende kwaliteitscriteria: dossiervorming, privacy, inhoudelijke competenties, bijscholing, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

De psychologen van onze praktijk zijn wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register. Dit BIG-register heeft een bijbehorend tuchtrecht.

Telefonische bereikbaarheid

Voor meer informatie, aanmelden of het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 op telefoonnummer 0294-484840. Op andere tijdstippen kunt u een bericht inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

In geval er sprake is van een crisis neem dan contact op met uw huisarts of met de huisartspost.

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Herengracht
Julianastraat 2
1382 XX Weesp
T: 0294-484840
F: 0294-481177
E: info@psychologenherengracht.nl