Kwaliteit

Psychologenpraktijk Herengracht werkt uitsluitend met beproefde, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. Om de resultaten van de behandeling te bepalen, maken we gebruik van gevalideerde meetinstrumenten.

Registraties

Onze psychologen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen),  dit betekent dat zij gebonden zijn aan de beroepscode van het NIP, of van de  LVVP (de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Wij nemen deel aan het Visitatietraject van de LVVP. Hierbij wordt de praktijk doorgelicht op verschillende kwaliteitscriteria en alle psychologen hebben met goed gevolg dit traject afgerond.

De psychologen van onze praktijk zijn wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register. Dit BIG-register heeft een bijbehorend tuchtrecht.

Dossier en privacy

Uw rechten als cliënt zijn in een aantal wetten vastgelegd. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zo is vastgelegd dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw dossier wordt 20 jaar binnen de praktijk bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Klachten

De psychologen van Praktijk Herengracht vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de geboden hulp. Mocht er in de werkwijze toch iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan wil de praktijk dit graag met u bespreken en proberen op te lossen. U kunt dit allereerst met uw eigen behandelaar en in tweede instantie met een van de praktijkhouders bespreken. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).