Skip to content

Verwijzers

Wanneer kunt u verwijzen naar Psychologenpraktijk Herengracht?

Wij bieden binnen onze praktijk voornamelijk hulp binnen de generalistische basis-GGZ (B-GGZ), voor kinderen is er ook de mogelijkheid om bij ons binnen de S-GGZ behandeld te worden.

Indicatie hiervoor is:

  • er is een vermoeden van een DSM-5 stoornis (zoals angststoornis, stemmingsstoornis, somatoforme stoornis, zie ook verwijsbrief)
  • de problematiek is niet al te complex en niet risicovol

Er is een aantal stoornissen waarbij de behandeling momenteel niet vergoed wordt door de verzekering; zoals de aanpassingsstoornis, enkelvoudige fobie, slaapstoornis. Ook partnerrelatietherapie wordt momenteel niet vergoed. Behandeling voor deze problemen is binnen de praktijk natuurlijk wel mogelijk, de cliënt betaalt deze dan wel zelf.

In enkele gevallen kan binnen de praktijk voor kinderen psychotherapeutische hulp geboden worden binnen de specialistische GGZ. Dit kan een goede keuze zijn bij meer complexe problematiek waarbij een langduriger behandeling gewenst is. Verwijzing hiervoor graag in overleg.

U kunt altijd contact opnemen met de praktijk om te overleggen over een verwijzing en mogelijk de indicatie, er is dagelijks telefonisch spreekuur tussen 12.00 en 13.00.

Overige hulp
Binnen de praktijk wordt ook hulp geboden bij andere problematiek als zoals levensfaseproblematiek, werk gerelateerde problemen en relatieproblemen. Deze hulp wordt meestal niet vergoed door de verzekering.

De Verwijsbrief

Verzekeringsmaatschappijen en gemeentes hebben een aantal criteria waaraan een verwijsbrief moet voldoen. De voorwaarden nodig voor vergoeding zijn de volgende:

  • Naam, adres en woonplaats van cliënt
  • Naam, adres en AGB-code van de verwijzer
  • Een duidelijke uitspraak over een vermoeden van een DSM-5 stoornis en aankruisen welke dat is. Zie verwijsbrief in de download.
  • Een duidelijke uitspraak dat hulp in de Gegeneraliseerde Basis-GGZ nodig wordt geacht (in enkele gevallen is na overleg hulp binnen de Specialistische GGZ voor kinderen bij ons ook mogelijk)
  • Handtekening van de verwijzer. De datum op de verwijzing moet voor het eerste gesprek liggen

U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de verwijsbrief op deze website:

Telefonische bereikbaarheid

Voor meer informatie, aanmelden of het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 op telefoonnummer 0294-484840. Op andere tijdstippen kunt u een bericht inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

In geval er sprake is van een crisis neem dan contact op met uw huisarts of met de huisartspost.

Contactgegevens

Psychologenpraktijk Herengracht
Julianastraat 2
1382 XX Weesp
T: 0294-484840
F: 0294-481177
E: info@psychologenherengracht.nl