Behandelaanbod jeugd

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan effectief zijn bij verschillende problemen. Kort gezegd is het doel van cognitieve gedragstherapie om te ontdekken welke denkfouten leiden tot psychische problemen en afwijkend gedrag en deze te corrigeren. Vaak gebruiken we daarbij technieken zoals cognitieve herstructurering en psycho-educatie, aangevuld met ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Ook leren we het kind met moeilijke (angstige) situaties om te gaan. Dit noemen we exposure. Doorgaans wordt de behandeling ingezet bij kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar.

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandeling waarbij iemand nare gebeurtenissen kan verwerken met behulp van oogbewegingen, klikgeluiden in beide oren of tikjes op beide handen. De behandeling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met 18 jaar, die (ernstige) traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. We gebruiken EMDR ook bij depressies, angsten, dwang, pestervaringen, gevoelens van onzekerheid/laag zelfbeeld, sociale problemen, en dergelijke.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een behandeling die de sterke kanten en hulpbronnen van het kind benut. Samen met de kinder- en jeugdpsycholoog onderzoeken het kind en de ouder(s) met welke (bestaande) vaardigheden zij de problemen kunnen aanpakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Zowel de kinder- en jeugdpsycholoog als ouders en kinderen vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden.

Aandachtsgerichte therapie / Mindfulness

In de aandachtsgerichte therapie is de aandacht gericht op het hier en nu, zonder daar een oordeel over te vellen. U merkt de dingen op en ervaart ze. In deze therapie wordt gebruikgemaakt van meditatietechnieken, zoals de body-scan en de zitmeditatie. Onderzoek laat zien dat mindfulness goed werkt bij psychische klachten zoals stress, onrust, overmatig piekeren, stemmingsklachten en lichamelijke klachten.

Psycho-educatie

Met psycho-educatie bedoelen we dat we u als cliënt of familie/naastbetrokkene uitleg geven over psychische processen en problemen. De wetenschap op dit gebied is steeds in beweging. In de behandelingen kunnen de psychologen vertellen over nieuwe psychologische inzichten en vanuit deze kennis advies geven hoe u met bepaalde klachten en problemen kunt omgaan. Dit vormt een onderdeel van elke behandeling.

Partnerrelatietherapie

In relatietherapie gaat het om een betere communicatie tussen partners. Spanning in een relatie leidt vaak tot een verslechtering van de onderlinge communicatie, waardoor beide partners het idee krijgen dat de ander hem of haar niet hoort. In deze behandeling richt de psycholoog zich op het herstel van het onderlinge contact, zodat de partners samen kunnen zoeken naar oplossingen voor de ervaren problemen. Praktische oefeningen en opdrachten maken deel uit van de therapie.

Overig

In onze behandelingen kunnen wij ook gebruik maken van interventies uit overige therapeutische stromingen, zoals de oplossingsgerichte benadering en de inzichtgevende therapie.